Vyhľadávajte vo viac ako 779 ks nových alebo repasovaných motoroch

Napríklad: Škoda Fabia 1.9 alebo kódom motora: ATD

Kľukové hriadele

Kľuková hriadeľ je súčasťou spaľovacieho motora, ktorá prevádza lineárny pohyb piestu na rotačný pohyb kľukovej hriadele. Kluková hriadeľ potom prenáša tento pohyb na prevodovku alebo iné pohonné ústrojenstvo.